Hier doen we het voor

Wij willen dat kinderen van nul tot dertien jaar kunnen spelen, leren en ontwikkelen. Dat vinden we belangrijk, omdat we kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn willen bieden. In ons kindcentrum organiseren wij daarom onderwijs en werken wij nauw samen met de opvang. Zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot wijze wereldburgers op weg.

Ons IKC gaat verder dan een goede samenwerking. Binnen IKC Van de Wende werken alle medewerkers vanuit één gezamenlijke pedagogisch-didactische visie. Omdat zij elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering, kunnen zij kinderen structuur, veiligheid en rust bieden. Zo gaat er geen kostbare ontwikkelenergie verloren.

Zorg en aandacht
Mocht dit nodig zijn, dan kan een kind binnen ons IKC extra zorg en aandacht krijgen. Oftewel: binnen de voor het kind vertrouwde en veilige omgeving. Wij zijn blij met wat we kinderen te bieden hebben. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk kind het waard is om gezien te worden.

Kiezen voor IKC Van de Wende

Wist u dat...

Coöperatieve werkvormen
‘We hebben allerlei leuke coöperatieve werkvormen om ze op een leuke, speelse manier samen de lesstof te laten verwerken. Zo oefenen ze bijvoorbeeld de tafels in tweetallen en dan schrijven ze het antwoord op een wisbordje. Als ze dat allebei hebben gedaan, vergelijken ze het antwoord met elkaar. “Hé, ik heb een ander antwoord, hoe heb jij dat gedaan?” Dat levert vaak leuke gesprekjes op en het is ook nog eens heel leerzaam.’ 

Continurooster
‘Onze leerlingen hebben een continurooster en zijn elke dag van 08.30 tot 14.15 uur op school. De groepen 1 en 2 zijn op woensdag om 12.00 uur vrij. Op de ochtend staan de vakken rekenen, lezen, taal en spelling op het rooster en ’s middags wordt er thematisch gewerkt aan wereldverkenning met de methode Da Vinci. Van ouders horen we vaak dat ze het prettig vinden dat hun kinderen na schooltijd voldoende tijd hebben om te spelen en te sporten.’

Bibliotheek op school

Niet alleen voor de schoolgaande kinderen hebben we een bibliotheek in de school, maar ook voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar hebben wij prachtige boeken die (groot)ouders samen met hun kind mogen lenen. Ook kinderen van de opvang komen regelmatig met de pedagogisch medewerker even op school om boekjes te lezen en te lenen. Maakt u hier nog geen gebruik van? Neem gerust contact met ons op!

Ons basisonderwijs
Hier kan een samenvatting komen van het schoolconcept.

Onze school telt drie combinatiegroepen. Kinderen leren zelfstandig werken, maar ook samenwerken. Onze leerkrachten proberen per vakgebied (rekenen, lezen, taal en spelling) de stof zo aan te bieden dat iedere leerling op zijn of haar eigen niveau kan werken. ‘Het lesgeven in combinatiegroepen heeft veel voordelen’, zegt intern begeleider Lisanne Sollie.

‘Stel je zit in groep 5 en bent bijvoorbeeld heel goed in rekenen, dan kun je alvast met groep 6 meedoen. Andersom kan ook: je hebt juist moeite met rekenen. Dan bieden we je stof aan uit groep 4. Het mooie van lesgeven aan verschillende groepen in één klas is dat je kinderen onderwijs op maat kunt aanbieden.’

‘Onderwijs op maat’
- Lisanne

Onderwijsassistenten
‘Onze leerkrachten besteden dan ook een groot deel van de tijd aan het geven van instructie. Onze onderwijsassistenten begeleiden de kinderen daarna als er nog vragen zijn en bij de uitwerking en verwerking van de lesstof. Kinderen leren hierdoor al snel om zelfstandig te werken, maar we vinden het ook belangrijk dat ze samenwerken.’

Geen antwoord gekregen
op je vraag?